Tag Archives: Esther Serrat

Parlem amb la redacció de Cercle d’Art

MINIENTREVISTA: Avui coneixem més d’aprop la revista Cercle d’Art, una publicació multidisciplinària impulsada per estudiants del Grau d’Història de l’Art de la UB, de la mà de Maria Llopart i Esther Serrat que ens han fet una visita a l’Hotel d’Associacions; i també de Júlia Azcunce, que actualment es troba a París amb una beca Erasmus i ens ha respost les preguntes per e-mail.

Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres
i enhorabona per la iniciativa! 🙂

Idea, coordinació: Glòria-Mireia Montanyà
(Hotel d’associacions – UB)
Text: Glòria-Mireia Montanyà i Cercle d’Art
Imatges: Cercle d’Art

CercleArt_reunió Reunió de Cercle d’Art. Facultat de Geografia i Història (UB)

“Aproximar-nos al món professional de l’Art”

D’on ve el nom Cercle d’Art? Maria: És una llarga història (somriu). Hi vam donar força tombs i ens va costar bastant, la veritat, ja que volíem estar del tot segures que no hi haguessin d’altres revistes amb la mateixa denominació. Esther: Sí, i també volíem que fos un nom curt i fàcil de memoritzar. Al final vam decidir Cercle d’Art perquè fer-lo en un altre idioma potser ens limitava a un lloc i a un moment concrets de la Història de l’Art, i si el posàvem en català era més general. El significat ve del fet que un cercle no està vinculat a res en concret però al mateix temps ho abraça tot.

És la vostra primera experiència editorial?
Maria: Per a mi, sí. Algunes de nosaltres ens vam conèixer perquè teníem interès en formar part d’un projecte comú, concretament de l’Associació d’Estudiants d’Història de l’Art, que enriquís d’alguna manera el nostre grau i, a poc a poc,  s’ha forjat la possibilitat de la revista. Júlia: En el meu cas, aquesta no és la meva primera incursió en el món editorial. Anteriorment he treballat en l’àmbit del disseny editorial i en els darrers dos anys he assistit en l’edició de Matèria. Revista internacional d’Art, del Departament d’Història de l’Art.  Una experiència que ens ha servit per construir una metodologia adaptada als estudiants.

“La revista s’estructura en dos blocs
que són els articles i les notes d’art”

Ens podeu explicar breument l’estructura de la publicació? Esther: Bàsicament hi ha dos blocs que són els articles i les notes d’art. Els articles serien treballs fets a classe que han passat sota la supervisió d’un professor, textos més científics, i les notes d’art serien textos més lliures com ressenyes d’esdeveniments artístics, publicacions, crítica d’art i textos literaris. Maria: Sí, i després hi ha les entrevistes en què la idea és aproximar-nos al món professional de l’Art, ja que a vegades ens sentim com si fóssim dins d’una bombolleta aïllada, tot i que els nostres estudis tinguin tantes aplicacions al món real; i això ens agradaria saber-ho reflexar o encaixar mitjançant Cercle d’Art.

Per a participar a Cercle d’Art.. on se us pot trobar? Maria: El contacte més directe és el Facebook i el correu (revistacercledart@ub.edu). Esther: Sí, i per a participar cal registrar-se al web RCUB, que és el repositori de revistes de la UB omplint un formulari on la persona interessada especfiqui la trajectòria i ens concreti els aspectes en els què li agradaria participar. Maria: Exacte, i tot i que està plantejat per a la comunitat de la UB en general, sí que està més enfocat cap a estudiants de grau, de màster i de doctorat; i també cap al professorat ja que poden ajudar-nos fent-nos de revisors, per exemple.

Hi ha també diversitat lingüística: Esther: Sí, les llengües d’ús seran el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’italià.

I com es fa la tria dels textos? Maria: Doncs es lliuren a través del RCUB i el sistema ens facilita la lectura cega de les aportacions que arriben perquè la persona que revisa no té manera de saber de qui prové el treball que valora; així es pot ser més neutral i evitar favoritismes. Volem aconseguir el major rigor possible i els textos sempre seran revisats per dues persones per a tenir la visió més àmplia possible.

Llavors, el perfil idoni d’un revisor/a seria: Esther: Doncs persones que tinguin una gran passió com ara, pel cinema o per l’òpera i vulguin col·laborar aportant sentit crític i coneixements a l’hora de tractar els diversos temes que ens arriben mitjançant aquesta figura que hem anomenat revisor/a. Maria: Sí, no hi hauria un prototip ideal més específic, tampoc. La idea és que tothom que hi vulgui participar trobi un espai on es senti còmode. Esther: Sí, ens agradaria arribar a aquest punt. 

“La tria d’aquests dos clàssics tipogràfics ens permet jugar
amb la seva combinació per adaptar-nos a cada cas i missatge”


Com descriuríeu el logotip? (Júlia)
El cercle és la base. Un cercle obert, ja que en la línia multidisciplinària de la publicació volem jugar amb els límits de l’Art i posar-los a debat. I la intenció, com en tot logotip, és reforçar-ne la imatge progressivament perquè amb el mínim element, qualsevol material amb aquest cercle, o amb el Cercle d’Art amb Jenson, s’identifiqui amb la revista.

 CercleArt_im2

Mitjançant el  RCUB Cercle d’Art rebrà, revisarà, editarà i publicarà els articles

I la identitat gràfica? (Júlia) Hem fixat l’ús de dues tipografies contraposades que conviuen i equilibren els dissenys entre el més clàssic i la modernitat, connotat per l’ús d’una tipografia romana, la Jenson – nom que remet al creador de la primera tipografia romana per impremta, tot i que la que duu el seu nom no és la que ell creà–, i una sans, la família Univers –una tipografia elegant i moderna del genial tipògraf Adrian Frutiger.

Pensa que la tria d’aquests dos clàssics tipogràfics ens permet jugar amb la seva combinació per adaptar-nos a cada cas i missatge, sense abandonar la línia del logotip en el material de difusió que, de mica en mica, anem creant. Així doncs, a més d’emprar unes elegants i consolidades tipografies, ens remetem a la història del disseny gràfic, una evocació a l’objectiu d’incorporar la història i teoria de totes les arts.

“Volem que sigui una revista visual,
que aposti per la imatge sense oblidar el contingut”

I segur que també ens podeu explicar moltes coses sobre el disseny: (Júlia) Sí, pel que fa al disseny de la revista en si (coberta i interior), actualment només s’han fet unes primeres aproximacions. Pròximament plantejarem el disseny adaptant-nos al contingut que, de mica en mica, es va definint gràcies a les propostes dels estudiants. El brífing, però, té uns conceptes clars que voldríem posar en relleu. Pretenem que sigui una revista visual, que aposti per la imatge, amb la reproducció d’obres d’art –aquelles que ens sigui possible reproduir gratuïtament– i la incorporació d’imatges de producció pròpia, ja siguin fotografies, il·lustracions de col·laboradors, etc.

També volem ajudar-nos dels nous recursos informàtics per enriquir el contingut del número i incorporar enllaços, animacions o vídeos als pdf’s que es podran visualitzar en el mateix arxiu; així com informació addicional que pot aparèixer en passar el cursor al damunt. Tanmateix, aquesta és una proposta inicial que caldrà veure com la posem en pràctica. Dependrà, també, del temps disponible.

Esteu en contacte amb d’altres projectes semblants? Maria: Sí, amb Geografia 2.0 que és una mica diferent a la nostra publicació tant en la temàtica (la geografia) com en l’abast de la participació (no es limita només a la UB), però la vam tenir com a model a l’hora de perfilar el projecte. Júlia:  També hem parlat amb col·laboradors de la revista Sorbonne Art, feta per estudiants d’Història de l’Art de la Sorbonne. Ells tenen interessos molt propers als nostres i han aconseguit un bon resultat al primer número però amb una metodología una mica diferent.

“Hem d’agrair al Departament
d’Història de l’Art el seu suport”

I.. voldríeu afegir quelcom?
Esther: Sí, tenim pensat fer un blog que tindrà domini de la UB. Maria: I voldríem fer-lo  més divulgatiu, no tant acadèmic i rigorós. Esther: Seria sobretot per a fer difusió de coses que interessin més els estudiants en general com ara beques i esdeveniments que es facin a la UB. Júlia: Jo voldria afegir que per nosaltres és un privilegi poder incorporar la publicació a un repositori on es troben les revistes científiques indexades de la Universitat de Barcelona. També hem d’agrair al Departament d’Història de l’Art el seu suport, ja que gràcies a aquest podem ser inclosos al dipòsit de revistes i esperem poder gaudir de la seva col·laboració.